1
από Bourbaki N.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Τοπολογικοί χώροι:Συναρτησιακή ανάλυση:Μαθηματικά...

Βιβλίο
2
από Νασόπουλος Βυρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Θέματα: '; ...Τοπολογικοί χώροι:Συναρτησιακή ανάλυση:Μαθηματικά...

Διδακτορική Διατριβή