1
από Κεφαλογιάννης Νεκτάριος
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Τουριστική Ανάπτυξη...

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Μουντανέα Κυριακή, Ραφτοπούλου Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Τουριστική Ανάπτυξη...

Εισήγηση ημερίδας
3
από Στενού Μυρτώ
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Τουριστική Ανάπτυξη...

Εισήγηση συνεδρίου
5
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Τουριστική Ανάπτυξη...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
10
...Τουριστική Ανάπτυξη...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου