7
από Ansal Atilla, Kurtulus Asli, Tonuk Gokce
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Τουρκία...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Altay Gulay, Guneyisi Esra Mete
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Τουρκία...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Βελιβασάκης Εμμανουήλ, Abruzzo Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Τουρκία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Guyaguler Tevfik
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Τουρκία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Ilhan Nevzat
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τουρκία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Sezgin Haluk
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τουρκία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Ahunbay Zeynep
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική-Τουρκία...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Erdik M., Durukal E., Aydinoglu N., Yuzugullu O.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Σεισμολογία-Τουρκία...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου