1
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Τουρκία Κωνσταντινούπολη...

Μηχανικός
2
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Τουρκία Κωνσταντινούπολη...

Μηχανικός
3
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Τουρκία Κωνσταντινούπολη...

Μηχανικός
4
Μηχανικός
Θέματα: '; ...Τουρκία Σμύρνη...

Μηχανικός
5
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Τουρκία Κωνσταντινούπολη...

Μηχανικός
6
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Δημοσίων Έργων Τουρκία...

Μηχανικός
7
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Υπουργείο Κτημάτων Τουρκία...

Μηχανικός