1
Αρχιτέκτονας: Βαλεντής Θουκυδίδης
Διεύθυνση: Αθήνα, Λαμψάκου 2 και Μιχαλακοπούλου
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Βαλεντής Θουκυδίδης
Διεύθυνση: Αθήνα, Μηθύμνης 5
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο