1
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σπευσίππου 1 και Γλύκωνος
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αλωπεκής 25α
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σκουφά 59
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο