1
Αρχιτέκτονας: Στάικος Σπύρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ηρώδου Αττικού
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Στάικος Σπύρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Νίκης 37
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο