1
Αρχιτέκτονας: Κουκιάδης Ι.
Διεύθυνση: Αθήνα (Δεξαμενή), Φωκυλίδου 2
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Μαγιάσης Σωτήριος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ρηγίλλης και Μιμνέρμου 5
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο