1
Αρχιτέκτονας: Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αμαλίας 36 και Σπ. Τσαγγάρη 15
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αλωπεκής 25α
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σκουφά 59
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Μπόνης Λεωνίδας, Ducoux H.
Διεύθυνση: Αθήνα, Σόλωνος 35 και Λυκαβηττού 10
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Τσίπουρας
Διεύθυνση: Αθήνα, Καρυατίδων 4
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Αξελός Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Λυκαβηττού 2
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας 23
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αναστάσιος Μεταξάς
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Οικονόμου Φίλιππος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μητσαίων 9 και Μακρυγιάννη
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο