1
Αρχιτέκτονας: Κραντονέλλης Κλέων
Διεύθυνση: Πλάκα, Αφροδίτης 7
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Μακαρώνης Γεώργιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Λέλας Καραγιάννη 25
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αμαλίας 36 και Σπ. Τσαγγάρη 15
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Διαμαντόπουλος Γ.
Διεύθυνση: Αθήνα, Οίτης 2 και Σταθά
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Κούκας Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Κέας 15
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονες: Μπόνης Λεωνίδας, Ducoux H.
Διεύθυνση: Αθήνα, Σόλωνος 35 και Λυκαβηττού 10
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Αξελός Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Λυκαβηττού 2
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας 23
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αναστάσιος Μεταξάς
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακάμαντος 16
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονας: Οικονόμου Φίλιππος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μητσαίων 9 και Μακρυγιάννη
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
12
Αρχιτέκτονας: Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ευγενίου Βουλγάρεως 46 (Μετς)
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
13
Αρχιτέκτονας: Μάτσας Αντώνιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μελεάγρου 3
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
14
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μαυρομιχάλη 6
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο