1
Αρχιτέκτονας: Κοντός Στέφανος
Διεύθυνση: Αθήνα, Χανίων 15
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Βαλεντής Θουκυδίδης
Διεύθυνση: Αθήνα, Μηθύμνης 5
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κούκας Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Κέας 15
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο