1
Αρχιτέκτονας: Μυλωνάς Παύλος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ηρώδου Αττικού 1 και Βασιλίσσης Σοφίας
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Μιχελής Παναγιώτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 79
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 86 και Σεμιτέλου
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 129
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Σγούτας Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 27
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Κοντολέων Γεώργιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 86 και Λαμψάκου
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο