1
Αρχιτέκτονες: Κοκκίνης Δημήτρης, Κυδωνιάτης Σόλων
Διεύθυνση: Αθήνα, Μαυροματαίων 43
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σκουφά 20
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Σγούτας Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 27
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Κοντολέων Γεώργιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 86 και Λαμψάκου
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σπευσίππου 1 και Γλύκωνος
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Διαμαντόπουλος Γ.
Διεύθυνση: Αθήνα, Οίτης 2 και Σταθά
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Γαλάνης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σίνα 9
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο