1
Αρχιτέκτονας: Κοντός Στέφανος
Διεύθυνση: Αθήνα, Χανίων 15
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Αγιοστρατίτης Στέλιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλέως Γεωργίου Β' 9
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο