1
Αρχιτέκτονες: Θάνου Κατερίνα, Θεοδοσόπουλος Γιώργος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αρχιμήδους 63 και Δόμπολη 17
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Μαγιάσης Σωτήριος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ρηγίλλης και Μιμνέρμου 5
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο