1
Αρχιτέκτονας: Στάικος Σπύρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Νίκης 37
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 129
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Ν.
Διεύθυνση: Αθήνα, Σεμιτέλου 5
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο