1
Αρχιτέκτονας: Μυλωνάς Παύλος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ηρώδου Αττικού 1 και Βασιλίσσης Σοφίας
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Βακιρτζής Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Φωκίωνος Νέγρη 15 και Ι. Δροσοπούλου
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αρχιμήδους 18
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Μιχελής Παναγιώτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 79
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο