1
Αρχιτέκτονες: Αντωνακάκης Δημήτρης, Αντωνακάκη Σουζάνα
Διεύθυνση: Αθήνα, Εμμανουήλ Μπενάκη 118
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Βασιλόπουλος, Μασκαλέρης, Γιστεατίτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αμαλίας 26
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Βαλεντής Θουκυδίδης
Διεύθυνση: Αθήνα, Λαμψάκου 2 και Μιχαλακοπούλου
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Βαλεντής Θουκυδίδης
Διεύθυνση: Αθήνα, Μηθύμνης 5
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο