1
Αρχιτέκτονας: Τσίπουρας
Διεύθυνση: Αθήνα, Καρυατίδων 4
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Νικολούδης Νικόλαος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μαυρομματαίων 39
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο