1
Αρχιτέκτονας: Μακαρώνης Γεώργιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Λέλας Καραγιάννη 25
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Πρεζάνης Φραγκίσκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 55 και 57
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακάμαντος 16
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Μάτσας Αντώνιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μελεάγρου 3
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μαυρομιχάλη 6
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο