1
Αρχιτέκτονας: Φωτιάδης Δημήτριος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Πρεζάνης Φραγκίσκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 55 και 57
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο