1
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σπευσίππου 3-5 και Γλύκωνος
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σπευσίππου 1 και Γλύκωνος
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο