1
Αρχιτέκτονας: Στάικος Σπύρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ηρώδου Αττικού
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Μυλωνάς Παύλος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ηρώδου Αττικού 1 και Βασιλίσσης Σοφίας
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο