1
Αρχιτέκτονας: Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σκουφά 20
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Ζιγιερών Γκαστών, Νικολούδης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ηρακλείτου 10 και Σκουφά
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σκουφά 59
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο