1
Αρχιτέκτονας: Πατσούρης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Διδότου και Δελφών
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Αντωνακάκης Δημήτρης, Αντωνακάκη Σουζάνα
Διεύθυνση: Αθήνα, Εμμανουήλ Μπενάκη 118
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 86 και Σεμιτέλου
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Κοντολέων Γεώργιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 86 και Λαμψάκου
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο