41
Αρχιτέκτονες: Μπόνης Λεωνίδας, Ducoux H.
Διεύθυνση: Αθήνα, Σόλωνος 35 και Λυκαβηττού 10
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
42
Αρχιτέκτονας: Πρεζάνης Φραγκίσκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 55 και 57
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
43
Αρχιτέκτονας: Τσίπουρας
Διεύθυνση: Αθήνα, Καρυατίδων 4
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
44
Αρχιτέκτονας: Γαλάνης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σίνα 9
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
45
Αρχιτέκτονας: Αξελός Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Λυκαβηττού 2
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
46
Αρχιτέκτονας: Νικολούδης Νικόλαος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μαυρομματαίων 39
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
47
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας 23
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
48
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Λυκείου 10
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
49
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αναστάσιος Μεταξάς
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
50
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακάμαντος 16
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
51
Αρχιτέκτονας: Οικονόμου Φίλιππος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μητσαίων 9 και Μακρυγιάννη
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
52
Αρχιτέκτονας: Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ευγενίου Βουλγάρεως 46 (Μετς)
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
53
Αρχιτέκτονας: Μάτσας Αντώνιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μελεάγρου 3
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο
54
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μαυρομιχάλη 6
...Το πρόσωπο της Αθήνας...

Κτίριο