7
...Τρίπολη (Νομός Αρκαδίας)...

Διπλωματική Εργασία
8
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Τρίπολη (Νομός Αρκαδίας)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

12
...Τρίπολη (Νομός Αρκαδίας)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
...Τρίπολη (Νομός Αρκαδίας)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Τρίπολη (Νομός Αρκαδίας)...

Βιβλίο
15
...Τρίπολη (Νομός Αρκαδίας)...

Βιβλίο
16
από Γριτσόπουλος Τάσος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...Τρίπολη (Νομός Αρκαδίας)...

Βιβλίο
18
από Σπανίδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1950
...Τρίπολη (Νομός Αρκαδίας)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Σπανίδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1949
...Τρίπολη (Νομός Αρκαδίας)...
Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού