1
από Patrick P.K.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

Λεξικό
2
από Meinck Fr., Moehle H.
Στοιχεία έκδοσης: 1963
...ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

Λεξικό