1
από Βουρδουμπάς Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

Έκθεση-Μελέτη
2
από Μανιός Β., Σταματάκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

Έκθεση-Μελέτη
3
από Μανιός Β., Διαλυνάς Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

Έκθεση-Μελέτη
4
από Βούγιας Σ., Παπανικολάου Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

Έκθεση-Μελέτη