1
...ΥΠΕΠΘ - ΟΕΔΒ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΥΠΕΠΘ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΥΠΕΠΘ-Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης...

Οπτικός δίσκος
4
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΥΠΕΠΘ-Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΥΠΕΠΘ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΥΠΕΠΘ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...ΥΠΕΠΘ...

Βιβλίο
9
...ΥΠΕΠΘ...

Βιβλίο