1
από Αυγολούπης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Υδραυλικά έργα-Αρχαιότητα...

Διπλωματική Εργασία
2
από Κουτσογιάννη Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Υδραυλικά έργα-Αρχαιότητα...

Συμπόσιο
3
από Levi E.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Υδραυλικά έργα-Αρχαιότητα...

Βιβλίο
4
από Παπαδήμος Δημήτριος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1975
Θέματα: '; ...Υδραυλικά έργα-Αρχαιότητα...
Το πλήρες κείμενο (1ο μέρος)
Το πλήρες κείμενο (2ο μέρος)
Τα περιεχόμενα του βιβλίου

Βιβλίο
6
από Παπαδήμος Δημήτριος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1974
Θέματα: '; ...Υδραυλικά έργα-Αρχαιότητα...
Το πλήρες κείμενο (1ο μέρος)
Το πλήρες κείμενο (2ο μέρος)
Ευρετήριον κύριων ονομάτων - περιεχόμενα

Βιβλίο