8
από Πρίνος Π., Rasoul J.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Υδραυλική...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Καλκάνη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Υδραυλική...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Χρυσάνθου Βλάσσης
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Υδραυλική...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Μπέλλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Υδραυλική...

Άρθρο περιοδικού
15
από Σούλης Ι., Αλεξίου Ε., Κουνάβας Η.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Υδραυλική...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Δημητρακόπουλος Α.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Υδραυλική...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Παπαθανασιάδης Τ., Δημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Υδραυλική...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Δημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Υδραυλική...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού