1
από Κίτσος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Υδρογονάνθρακες:Χημική τεχνολογία...

Διπλωματική Εργασία
2
από Μπουλουγούρης Γ., Οικονόμου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Υδρογονάνθρακες:Χημική τεχνολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Αντωνίου Ε., Μαρκάτος Ν., Λάττας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Υδρογονάνθρακες:Χημική τεχνολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Αντωνογιαννάκη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Αρωματικοί υδρογονάνθρακες:Χημική τεχνολογία...

Διπλωματική Εργασία
5
από Dague R.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Αρωματικοί υδρογονάνθρακες:Χημική τεχνολογία...

Βιβλίο
6
από Edmister W.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Υδρογονάνθρακες:Χημική τεχνολογία...

Βιβλίο
7
Θέματα: '; ...Υδρογονάνθρακες:Χημική τεχνολογία...

Βιβλίο