1
από Κοτζαγεώργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Υδρολογία...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
2
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Υδρολογία...
Το υλικό της ημερίδας

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Υδρολογία...

Ημερίδα
9
...Υδρολογία...

Εισήγηση ημερίδας
11
από Karagjozova Tzviatka, Gergov George
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Υδρολογία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Φαντίδης Θεοδόσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Υδρολογία...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
17
από Σπανός Σ., Φόρης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Υδρολογία...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Υδρολογία...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο