1
από Χρονόπουλος Α., Τζανέτος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Υδρομάστευση:Γεώτρηση:Υδραυλικά έργα...

Βιβλίο
2
από Καραμούζη Ζωή
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Υδρομάστευση:Γεώτρηση:Υδραυλικά έργα...

Διπλωματική Εργασία
3
από Σούλιος Γεώργιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Υδρομάστευση:Γεώτρηση:Υδραυλικά έργα...

Βιβλίο
4
από Βαφειάδης Παρασκευάς Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Υδρομάστευση:Γεώτρηση:Υδραυλικά έργα...

Βιβλίο
5
από Σερβαντωνάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Υδρομάστευση:Γεώτρηση:Υδραυλικά έργα...

Φυλλάδιο
6
από Σούλιος Γεώργιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Θέματα: '; ...Υδρομάστευση:Γεώτρηση:Υδραυλικά έργα...

Βιβλίο
7
από Γαλάνης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Θέματα: '; ...Υδρομάστευση:Γεώτρηση:Υδραυλικά έργα...

Διδακτορική Διατριβή