3
από Λαμπρινού Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Εκχύλιση:Υδρομεταλλουργια...

Διπλωματική Εργασία
4
από Gupta C.K., Mukherjee T. K.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Υδρομεταλλουργία...

Βιβλίο
5
από Παναγιωτόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Υδρομεταλλουργία...

Διδακτορική Διατριβή
7
από Γαϊτάνος Ι., Τζαμτζής Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Υδρομεταλλουργία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Ζευγώλης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Υδρομεταλλουργία...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Υδρομεταλλουργία...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Θέματα: '; ...Υδρομεταλλουργία...

Βιβλίο
18
από Χριστοφή Ιω., Μπεβεράτου Ιωα.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Θέματα: '; ...Υδρομεταλλουργία...

Διδακτορική Διατριβή
19
Θέματα: '; ...Υδρομεταλλουργία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού