2
από Μαντόγλου Αριστοτέλης
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Υδροφορείς...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
3
από Κατσιφαράκης Κώστας Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Υδροφορείς...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
4
από Κατσιφαράκης Κώστας Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Υδροφορείς...

Εισήγηση σεμιναρίου
7
από Nema S., Lerner D.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Υδροφορείς...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου