12
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Υπέρηχοι...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Ημερίδα
16
...Υπέρηχοι...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
20
από Ευστρατιάδης Δ., Coren F.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Υπέρηχοι...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου