1
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΥΠΕΧΩΔΕ - Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων έργων Μελετών Κατασκευών Εργων Παραχώρησης Πελοποννήσου (ΕΥΔΕ/ΜΚ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΥΠΕΧΩΔΕ - Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων έργων Μελετών Κατασκευών Εργων Παραχώρησης Πελοποννήσου (ΕΥΔΕ/ΜΚ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων - Οδικοί Αξονες με Παραχώρηση...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων - Οδικοί Αξονες με Παραχώρηση...

Φυλλάδιο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΥΠΕΧΩΔΕ - Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων - Ολυμπιακά Έργα 2004 (ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004)...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΥΠΕΧΩΔΕ - Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων έργων Μετρό (Ε.Υ.Δ.Ε./ΜΕΤΡΟ)...

Χάρτης
7
Στοιχεία έκδοσης: 1942
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών - Υπηρεσία Δημοσίων Έργων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
Στοιχεία έκδοσης: 1942
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών - Υπηρεσία Δημοσίων Έργων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός
10
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων...

Μηχανικός
11
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αιγύπτου 1914...

Μηχανικός
12
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αιγύπτου Αίγυπτος...

Μηχανικός
13
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων...

Μηχανικός
14
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Εσωτερικών Υπηρεσία Δημοσίων Εργων 1892-...

Μηχανικός
17
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων...

Μηχανικός
18
Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Νομομηχανικός 1882...

Μηχανικός
19
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων 1878...

Μηχανικός
20
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Νομομηχανικός 1878-...

Μηχανικός