1
Στοιχεία έκδοσης: 1942
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών - Υπηρεσία Δημοσίων Έργων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
Στοιχεία έκδοσης: 1942
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών - Υπηρεσία Δημοσίων Έργων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων...

Μηχανικός
4
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αιγύπτου 1914...

Μηχανικός
5
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αιγύπτου Αίγυπτος...

Μηχανικός
6
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων...

Μηχανικός
7
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Εσωτερικών Υπηρεσία Δημοσίων Εργων 1892-...

Μηχανικός
10
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων...

Μηχανικός
11
Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Νομομηχανικός 1882...

Μηχανικός
12
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων 1878...

Μηχανικός
13
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Νομομηχανικός 1878-...

Μηχανικός
14
Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Γενικός Διευθυντής...

Μηχανικός
15
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Νομομηχανικός και Επιθεωρητής 1882-1910...

Μηχανικός
16
Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων...

Μηχανικός
17
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων 1902-...
Φωτογραφία του Αγγελου Οικονόμου

Μηχανικός
18
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Υπουργείο Εσωτερικών Υπηρεσία Δημοσίων Εργων Μηχανικός Α' τάξεως 1911-1917...

Μηχανικός
19
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Νομομηχανικός 1878...

Μηχανικός
20
Θέματα: '; ...Υπουργείο Εσωτερικών Υπηρεσία Δημοσίων Εργων Νομομηχανικός 1845-1867...

Μηχανικός