1
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αιγύπτου 1914...

Μηχανικός
2
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αιγύπτου Αίγυπτος...

Μηχανικός