1
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Διευθυντής 1885-1886...

Μηχανικός
2
Θέματα: '; ...Υπουργείο Εσωτερικών Υπηρεσία Δημοσίων Εργων Διευθυντής 1845-1867...

Μηχανικός