2
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Νομομηχανικός και Επιθεωρητής 1882-1910...

Μηχανικός
3
Θέματα: '; ...Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Νομομηχανικός 1878...

Μηχανικός