1
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Υπολογιστές:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
2
Θέματα: '; ...Υπολογιστές:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
3
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Υπολογιστές:Χημική μηχανική...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Υπολογιστές:Χημική μηχανική...

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Υπολογιστές:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Υπολογιστές:Χημική μηχανική...

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Υπολογιστές:Χημική μηχανική...

Συμπόσιο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Υπολογιστές:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Θέματα: '; ...Υπολογιστές:Χημική μηχανική...

Βιβλίο