2
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Υπουργείο Εσωτερικών - Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως...

Φυλλάδιο
3
από Κούρου - Μαυροκορδάτου Γιόλα
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Υπουργείο Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης...

5
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Υπουργείο Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης...

6
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Υπουργείο Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης...
Το πλήρες κείμενο

7
από Αλαβάνος Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Υπουργείο Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης...
Το πλήρες κείμενο

8
από Σκανδαλίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Υπουργείο Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης...

12
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη...

Βιβλίο
14
15
από Τζανής Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση ημερίδας
19
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης...

Βιβλίο