1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Δημοσίων Εργων 1912-; Διευθυντής...

Μηχανικός
2
Θέματα: '; ...Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Δημοσίων Εργων Διευθυντής 1873...

Μηχανικός