1
από Μπερτσιμάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών...
Το πλήρες κείμενο
To πλήρες κείμενο της ημεριδας

Εισήγηση ημερίδας
2
από Κατσιώτης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών...
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
Αρχιτέκτονας: Τομπάζης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Χολαργός, Μεσογείων
Θέματα: '; ...Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών...

Κτίριο