1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Ναυτικών Τμήμα Δημοσίων Εργων...

Μηχανικός
2
Ναυπηγός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Ναυτικών Τμήμα Δημοσίων Εργων...

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Ναυτικών Τμήμα Δημοσίων Εργων Μηχανικός 1914-1915...

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Ναυτικών Τμήμα Δημοσίων Εργων Μηχανικός 1918-1923...

Μηχανικός