1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Ναυτικών Τμήμα Δημοσίων Εργων Μηχανικός 1914-1915...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Ναυτικών Τμήμα Δημοσίων Εργων Μηχανικός 1918-1923...

Μηχανικός