1
Αρχιτέκτονας: Καραντινός Πάτροκλος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μητροπόλεως 15
Θέματα: '; ...Υπουργείο Παιδείας...

Κτίριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1928
Θέματα: '; ...Υπουργείο Παιδείας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Υπουργείο Παιδείας Τεχνικές Υπηρεσίες...

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Παιδείας...

Μηχανικός
5
Θέματα: '; ...Υπουργείο Παιδείας Τμήμα Αρχιτεκτονικής...

Μηχανικός
6
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Παιδείας...

Μηχανικός
7
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Παιδείας Διευθυντής Αρχιτεκτονικού Τμήματος 1911-1930...

Μηχανικός